Alle deltagere i projektet skal underskrive en samtykkeerklæring, før de inkluderes i projektet.

Hent samtykkeerklæringen her »

Kontakt

Projektansvarlig læge Sidsel Boie

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 28
8930 Randers NØ

Direkte tlf.: 7843 2354

Send en besked »