En lille bonus til jordemødrene i Randers, hvis arbejde, er af stor betydning for projektet.