1. juli 2020: DER REKRUTTERES IKKE LÆNGERE TIL PROJEKTET

Fagpersoner på fødeafdelingerne på Regionshospitalet Randers, AUH - Skejby, Sygehus Lillebælt-Kolding, Hospitalsenhed Vest-Herning, Aalborg Universitetshospital, Rigshospitalet, Nordsjællans Hospital, Odense Universitetshospital og Hvidovre Hospital vil modtage skriftlig og mundtlig information omkring projektet.

Login

Kun for personale tilknyttet projektet

Randomisering

Database

Kontakt

Projektansvarlig læge Sidsel Boie

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 28
8930 Randers NØ

Direkte tlf.: 60 63 68 35

Send en besked »