Inklusionskriterium

  1. Kvinder, som behandles med ve-stimulerende drop med Syntocinon, som led i igangsættelse eller PROM, hvor orificium ≤ 4 cm.

Eksklusionskriterier

  1. <18 år
  2. Kan ikke læse eller forstå dansk
  3. Fosteret er i tværleje eller UK
  4. Flerfoldsgraviditet
  5. Patologisk CTG før stimulation med Syntocinon
  6. Fosterskøn >4500g (klinisk eller ultralydsvejledt)
  7. Gestationsalder <37 uge

Kontakt

Projektansvarlig læge Sidsel Boie

Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 28
8930 Randers NØ

Direkte tlf.: 60 63 68 35

Send en besked »